Thursday, February 22, 2024

小學同學飯聚

今日小學同學飯聚,感覺怪怪的。

每個人都不斷在進步,有些開始注意健康,努力運動keep fit. 有些工作已屆收成期,做公務員嘅,唔想升職,只求安穩等退休。

大家的小朋友都長大了,不少已讀中學,有個已畢業出來工作。傻貓的孩子,分別是2歲、5個月大。


每個人的timing都唔同。不過自己有點像從博物館走出來,見到這個世界好多嘢都唔同咗。


混混噩噩。傻貓的世界,好像真空過,停擺了。

如果時間回到2012年,採用另一個處理方法,無論婚姻、事業、家庭、友誼,故事都會改寫。既然時光無法倒流,現在再reset,亦無不可。

最近有學校突然找我代課。原任中風,學校想我考慮轉全職。習慣補習自由自在,回到建制內,行政、開會、出卷、查簿,工作量肯定幾何級數增加。這又是否這刻的我的最佳選擇?

活在當下。現在的你,快樂嗎?喜歡這樣的生活方式嗎?

2 comments:

  1. 沒有快樂不快樂,騎牛揾馬,最重要生活兩餐温飽,換個角度,原任者中風老師是師姐(大吉利是),那是比上不足比下有餘,套用六祖大師云,命好心亦好,發達榮華早,心好命不好,一生能温飽,命好心不好,前程恐難保,心命都不好,窮苦直到老。很多事情,要常感恩,有些事情發生了,便隨遇而安,生活仍要繼續。

    ReplyDelete